دوشنبه 1 مرداد 1403  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار

1399/7/30 چهارشنبه

پایش واحد آمار و مدارک پزشکی بیمارستان شهید بهشتی آبادان.

.
پایش بیمارستان شهید بهشتی آبادان  توسط مسئول مدارک پزشکی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان در تاریخ 28//7/ 99 صورت گرفت. طی پایش صورت گرفته وضعیت بایگانی از نظر مطابقت با شرایط استاندارد ،مشکلات اماری ، وضعیت کدگذاری و وضعیت اسکن و امحای پروند های پزشکی مورد بررسی قرار گرفت .شایان ذکر است اورژانس جدید از نظر تعداد تخت مورد پایش قرار گرفت.

.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر