اخبار

.

دکتر ناصری پور قائم مقام معاون درمان  دانشکده علوم پزشکی آبادان به همراه مسئول مدارک پزشکی معاونت درمان به مناسبت هفته جهانی فناوری اطلاعات سلامت از پرسنل سخت کوش مدارک پزشکی تقدیر به عمل آوردند.

بیشتر